JP Hrvatska pošta d.o.o Mostar, 2007.g

Kategorija:
Finansijska Javna preduzeca
Vrsta:
Planirana
Sektor:
Javna preduzeća