BH telekom d.d. Sarajevo za 2010.g

Kategorija:
Finansijska Javna preduzeca
Vrsta:
Planirana
Sektor:
Javna preduzeća