Vijesti i obavještenja

V. sastanak pododbora za ekonomska i finansijska pitanja i statistiku

Generalni revizor Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine Dževad Nekić učestvovao je na V sastanku Pododbora za ekonomska pitanja i statistiku između Evropske unije i Bosne i Hercegovine u okviru Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, koji se u online formatu održao 20. novembra  2020. godine.

U okviru rasprave o napretku ostvarenom na polju eksterne revizije, generalni revizor izvijestio je nadležne predstavnike Evropske komisije o najnovijim dešavanjima iz nadležnosti Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i  Hercegovine.

S tim u vezi, istaknuto je konstituisanje Parlamentarne komisije odgovorne za reviziju 10. 9.  2020. godine kao važandogađaju izvještajnom periodu. Pododbor je također upoznat da je Ured za reviziju bio je spriječen u obavljanju jedne planirane finansijske revizije, o čemu su obaviještene nadležne institucije i organi za provođenje zakona. Također, Uredu je bio uskraćen pristup informacijama  iz javnog Registra finansijskih izvještaja pravnih lica u FBiH od Finansijsko-informatičke agencije, koji su traženi s ciljem  donošenja  plana revizije.

Pododbor za ekonomska i finansijska pitanja i statistiku zajedničko je tijelo Evropske unije i Bosne i Hercegovine, uspostavljeno s ciljem praćenja provođenja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, koji  je stupio na snagu 1. juna 2015.  godine.