Vijesti i obavještenja

Učešće u međunarodnom programu obuke za reviziju učinka

Predstavnica Ureda za reviziju institucija u FBiH Aida Đozić, koordinator Sektora za reviziju učinka, učestvovala je u međunarodnom programu obuke za reviziju učinka, kao jedan od voditelja programa. Obuka je trajala od 12. do 30. 10. 2020. godine, a program je organizovao Švedski državni Ured za reviziju u saradnji sa Afričkom organizacijom Vrhovnih Revizijskih Institucija – AFROSAI. Ciljna grupa obuke bili su revizori iz Vrhovnih Revizijskih Institucija Zambije i Namibije.

Program se odnosio na razvijanje znanja i vještina u pripremi predstudija i plana rada revizije učinka. Organizovan je putem praktičnih vježbi vezanih za proces provođenja stvarnih revizija učinka. Uvažavajući okolnosti izazvane pandemijom COVID-19, program je organizovan putem on-line sesija.

Učešće Ureda za reviziju institucija u FBiH u realizaciji ove obuke, predstavlja koristan nastavak dugogodišnje saradnje sa Švedskim državnim Uredom za reviziju u oblasti razvoja kapaciteta revizorskog osoblja. Razmjena znanja i iskustava sa revizorima iz različitih Vrhovnih Revizijskih Institucija značajno je doprinijela kvaliteti obuke i razvoju kapaciteta u reviziji učinka. Nastavak obuke očekuje se u prvom kvartalu 2021. godine.

 

Sarajevo, 4. 11. 2020.