Vijesti i obavještenja

Učešće na sastanku „Mreže za internu reviziju Saveza općina i gradova FBiH“

Savez općina i gradova FBiH organizovao je drugi sastanak Mreže za internu reviziju Saveza općina i gradova FBiH 15. 3. 2023. godine u Tuzli.

Sastanku je prisustvovalo 15 internih revizora i voditelja jedinica za internu reviziju iz 11 općina i gradova u FBiH, kao i predstavnici Saveza općina i gradova u FBiH. Ispred Ureda za reviziju prisustvovali su Amela Mulahalilović, rukovoditeljica Sektora za finansijsku reviziju institucija kantona, gradova i općina, i Bakir Likić, mlađi revizor za finansijsku reviziju.

Teme sastanka bili su Plan rada Mreže za 2023. godinu, odnos (saradnja) interne i eksterne revizije u cilju rješavanja zajedničkih izazova i provođenje interne revizije s praktičnim primjerom. U okviru druge tačke razgovaralo se o zahtjevima primjenjivih standarda, propisa i druge regulative u dijelu kojim se uređuje međusobni odnos eksterne i interne revizije, kao i mogućnostima i koristima buduće saradnje Ureda i Mreže. Pored navedenog, prisutnima su prezentirane nadležnosti Ureda za reviziju, metodologija izrade godišnjeg plana revizija, kao i najčešći nalazi i preporuke općinama i gradovima koji su dati u izvještajima o finansijskim revizijama Ureda.

Kao jedan od zaključaka sastanka, Mreža je predložila nastavak saradnje s Uredom za reviziju.

Mreža je uspostavljena kao konsultantsko i savjetodavno tijelo, te zajednička platforma rukovodilaca službi interne revizije i internih revizora i ima za svrhu jačanje aktivnosti i inicijativa u segmentu interne revizije u općinama i gradovima u FBiH.

Učešće na sastanku bila je i prilika za Ured za reviziju da se upozna sa dobrim praksama i izazovima interne revizije u općinama i gradovima.

Sarajevo, 17. 3. 2023. godine.