Vijesti i obavještenja

Učešće na Regionalnoj radionici o unapređenju saradnje između vrhovnih revizorskih institucija i antikorupcijskih tijela

U organizaciji UN Ureda za drogu i kriminal (UNDOC) u okviru programa Abu Dhabi Deklaracije održana je Regionalna radionica o jačanju saradnje između vrhovnih revizorskih institucija i antikorupcijskih tijela, u Beču u periodu od 31. maja do 2. juna 2023. godine.

Ispred Ureda za reviziju prisustvovali su Dževad Nekić, generalni revizor, i Mia Buljubašić, rukovoditeljica Sektora za razvoj, metodologiju i upravljanje kvalitetom. Učešćem istakli su ulogu i prakse Ureda za reviziju u prevenciji korupcije i izazove sa kojima se susreće u svom radu.

Na radionici su prisustvovali predstavnici vrhovnih revizorskih institucija i antikorupcijskih tijela iz Austrije, Albanije, BiH, Bugarske, Hrvatske, Crne Gore, Italije, Sjeverne Makedonije i Srbije.

U otvorenim plenarnim diskusijama učesnici su razgovarali o izazovima, razmjenjivali primjere dobre prakse, te vršenjem identifikacije institucionalnog okvira razmatrali načine jačanja saradnje. Cilj zajedničkog rada  u ovoj oblasti je doprinijeti ostvarenju UN-ovog cilja održivog razvoja 16, koji se odnosi na efikasno upravljanje javnim finansijama i smanjenje rizika od korupcije. Kroz interaktivnu sesiju učesnici su imali priliku izraditi prijedlog mjera za budući rad na suzbijanju korupcije.

UN deklaracije o jačanju saradnje između vrhovnih revizorskih institucija i antikorupcijskih tijela, u cilju efikasnijeg sprečavanja i borbe protiv korupcije te upotrebe informacijskih i komunikacijskih tehnologija, dostupne su na linku https://www.vrifbih.ba/un-rezolucija/.

 

Sarajevo, 14. 6. 2023. godine