Vijesti i obavještenja

Saopćenje povodom trećeg regionalnog sastanka revizorskih timova paralelne revizije učinka iz oblasti rodne ravnopravnosti

U organizaciji UN Women i Državne revizorske institucije Crne Gore u periodu od 7. do 10. juna 2023. godine u Podgorici, održan je treći regionalni sastanak revizorskih timova vrhovnih revizorskih institucija iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore, koje provode paralelnu reviziju o temi postizanja rodne ravnopravnosti.

Sastanku je ispred Ureda za reviziju prisustvovala rukovoditeljica Sektora za reviziju učinka Aida Đozić, te Amela Balić i Negra Alijagić Selimbegović, revizorke za reviziju učinka.

Tokom prvog dana sastanka timovi za reviziju prezentirali su informacije o revizijama koje se provode. U toku su aktivnosti prikupljanja i analize dostupnih podataka, te kreiranja preliminarnih nalaza. Predstavnici organizacije UN Women iskazali su veliku zainteresovanost za dosad utvrđene nalaze, te očekuju da će revizorski izvještaji u konačnici dati značajan uvid u stanje u oblasti rodne ravnopravnosti u zemljama Zapadnog Balkana.

Drugi dan sastanka bio je predviđen za edukaciju, koju su održali konsultanti organizacije UN Women. Teme su se odnosile na rodno odgovorno budžetiranje, provođenje revizije implementacije ciljeva održivog razvoja, s akcentom na cilj 5 koji se odnosi na rodnu ravnopravnost, te na Konvenciju Vijeća Evrope o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija).

Sarajevo, 14. 6. 2023. godine.