Vijesti i obavještenja

Učešće na konferenciji „Reformski izazovi u borbi protiv korupcije u BiH“

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv korupcije, Transparency international BiH, uz podršku Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA) i Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), 9. 12. 2021. godine u Sarajevu je organizovao konferenciju pod nazivom „Reformski izazovi u borbi protiv korupcije u BiH“.
Ispred Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine konferenciji su prisustvovali Dragan Kolobarić zamjenik generalnog revizora i Aida Džihanić viša stručna saradnica za normativno-pravne poslove.
Predstavljene su ključne aktivnosti koje se provode u oblasti borbe protiv korupcije u BiH. Poseban fokus bio je na trenutnom stanju u provedbi antikorupcijskih mehanizama i politika, te najznačajnijim obavezama i izazovima u procesu izgradnje efikasnog sistema borbe protiv korupcije u Bosni i Hercegovini. Pored toga, pažnja je posvećena značaju izgradnje institucionalnog integriteta kao jednog od osnovnih preduslova za borbu protiv korupcije, kao i trenutnim praksama i mogućnostima za uspješniju izgradnju institucionalnog integriteta.
U uvodnom dijelu prisutnima su se obratili ambasador Sjedinjenih Američkih Država u BiH Eric Nelson, ambasadorica Švedske u BiH Johanna Strömquist i predsjedavajući Upravnog odbora Transparency internationala BiH Srđan Blagovčanin. Konferenciji su prisustvovali predstavnici relevantnih institucija sa svih nivoa vlasti u BiH, institucije i tijela zadužena za borbu protiv korupcije, predstavnici međunarodnih institucija u BiH, kao i organizacije civilnog društva i mediji.
Ključna poruka konferencije je da se moraju poduzeti sve mjere i reforme koje su neophodne za borbu protiv korupcije.