Vijesti i obavještenja

Studijska posjeta Nacionalnom uredu za reviziju Republike Malta

Predstavnici Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH su u periodu od 16. 10. do 20. 10. 2023. godine boravili u studijskoj posjeti Nacionalnom uredu za reviziju Republike Malta koju je organizovao Razvojni program Ujedinjenih nacija u BiH (UNDP BiH). Ured za reviziju predstavljali su Dragan Kolobarić, zamjenik generalnog revizora, Aida Đozić, rukovoditeljica Sektora za reviziju učinka, i Ajsela Tanković, viša revizorka za poslove upravljanja kvalitetom za reviziju učinka.

U okviru projekta „Unapređenje upravljanja sistemom javnih finansija u Bosni i Hercegovini (PFM)“, studijska posjeta je organizovana za predstavnike vrhovnih revizijskih institucija iz Bosne i Hercegovine, koji je finansiran od strane Slovačke Republike.

Cilj posjete bio je upoznavanje predstavnika VRI u BiH sa praksama revizijskih ureda Republike Malte i Slovačke, u reviziji implementacije Ciljeva održivog razvoja i jačanje razumijevanja svrhe, strukture i načina provedbe Okvira za realizaciju ciljeva održivog razvoja u BiH.

Održane su prezentacije, diskusije i omogućena je razmjena iskustava između učesnika studijske posjete. Nacionalni uredi Malte i Slovačke prezentirali su metodološki pristup u revizijama implementacije SDG ciljeva, a posebna pažnja posvećena je IDI-jevom Modelu revizije Ciljeva održivog razvoja „ISAM“.

U narednom periodu, u skladu sa strateškim opredjeljenjima, Ured za reviziju institucija u FBiH će provođenjem revizija učinka nastaviti stavljati fokus na UN-ove ciljeve održivog razvoja te na taj način dati svoj doprinos njihovoj implementaciji.

                       

Sarajevo, 24. 10. 2023.