Vijesti i obavještenja

Učešće na seminaru „Raspodjela transfera i grantova“ i 7. godišnjem sastanku EUROSAI Radne grupe za reviziju općina

Seminar na temu „Raspodjela transfera i grantova“ i 7. godišnji sastanak EUROSAI TFMA – EUROSAI Radne grupe za reviziju općina održan je u Varšavi, u periodu od 18. do 21. 10. 2023. godine. Događaju su prisustvovali predstavnici vrhovnih revizijskih institucija iz 25 zemalja, kao i predstavnici Evropske organizacije regionalnih revizorskih institucija (EURORAI). Ispred Ureda za reviziju institucija u FBiH, prisustvovale su Amela Mulahalilović, rukovoditeljica Sektora za finansijsku reviziju institucija kantona, gradova i općina, i Murisa Dizdarić, viša revizorka za poslove upravljanja kvalitetom za finansijsku reviziju.

Seminar su otvorili Marian Banas, predsjednik Vrhovne revizijske institucije Republike Poljske, i Mindaugas Macijauskas, generalni revizor Državnog ureda za reviziju Republike Litvanije. Generalni revizor Državnog ureda za reviziju Republike Litvanije, vrhovne revizorske institucije koja je 2016. godine inicirala osnivanje radne grupe naveo je: „Zajednička osobina grantova koji se dodjeljuju općinama i gradovima je da moraju biti orijentisani ka ciljevima i rezultatima, usmjereni na izvršenje njihovih nadležnosti, sa jasnim principima raspodjele i uz osiguranje njihove efektivne i efikasne upotrebe“.

Na plenarnim sesijama seminara govorilo se o transferima i grantovima koji se dodjeljuju lokalnim nivoima vlastima, kao i o transferima koje oni dodjeljuju krajnjim korisnicima, izazovima koji se odnose na interne kontrole i kriterijima za njihovu raspodjelu. Nakon plenarnih sesija, održane su radionice na kojima su prezentirane studije slučaja vrhovnih revizijskih institucija u vezi sa planiranjem i raspodjelom transfera i grantova, revizorskim pristupom i unapređenjem metodologije koja je u primjeni i drugim relevantnim pitanjima. Učesnici su imali priliku diskutovati i razmijeniti iskustva i prakse koje se odnose na unapređenje ove oblasti.

Također, prezentirani su rezultati okončanih aktivnosti, kao i aktivnosti koje su u toku. Održana je diskusija o novoj strategiji za period 2024-2027. godine, te su predložene aktivnosti za 2024. godinu.

Budući da je upravljanje transferima i grantovima predmet finansijskih revizija koje Ured za reviziju institucija u FBiH provodi, te kroz svoje izvještaje općinama i gradovima daje preporuke za unapređenje ove oblasti, učešće na seminaru bila je prilika da se steknu nova znanja i informacije putem razmjene iskustava i primjera dobrih praksi iz evropskih vrhovnih revizijskih institucija.

     

Sarajevo, 23. 10. 2023. godine