Vijesti i obavještenja

Saopćenje za javnost povodom gostujućeg predavanja na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Bihaću

U okviru potpisanog Memoranduma o saradnji s Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Bihaću 5. 1. 2023. godine po pozivu prof.dr.sc. Dijane Vuković, generalni revizor Ureda za reviziju Dževad Nekić i rukovoditeljica Sektora za razvoj, metodologiju i upravljanje kvalitetom Mia Buljubašić, su bili gostujući predavači u sklopu predmeta Revizija javnog sektora na II ciklusu Ekonomskog fakulteta, smjer Računovodstvo, revizija i finansije.

Generalni revizor i rukovoditeljica su  studente upoznali sa nadležnostima i aktivnostima  Ureda, saradnjom sa nadležnim organima, te prednostima i izazovima u obavljanju zadataka revizije javnog sektora. Studenti su također upoznati sa mogućnošću obavljanja stručne prakse i uslovima i načinu zaposlenja u Uredu.

Nakon obraćanja, održana je interaktivna diskusija na kojoj su studenti izložili šta su pripremili analizirajući izvještaje Ureda za reviziju, a profesorica Vuković je istakla da su revizorski izvještaji korisni i osnova za bolje razumijevanje teorije za predmet Revizija javnog sektora.

U narednom periodu planira se nastavak zajedničke saradnje i posjeta studenata Uredu za reviziju.

               

Sarajevo, 6. 1. 2023. godine