Vijesti i obavještenja

Obavještenje o objavljenom Planu revizije za 2022/2023. godinu Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH

U skladu s članom 12. Zakona o reviziji institucija u Federaciji BiH („Službene novine FBiH“, broj 22/06) generalni revizor svake godine, nakon konsultacija sa zamjenikom glavnog revizora, donosi godišnji plan revizije Ureda za reviziju za narednu godinu uzimajući u obzir nadležnost i zahtjeve propisane ovim Zakonom.

Shodno navedenom, Ured za reviziju je na svojoj internet-stranici 23. 12. 2022. godine objavio Plan revizije za 2022/2023. godinu i dostavio ga Parlamentarnoj komisiji odgovornoj za reviziju kao informaciju prije početka naredne fiskalne godine.

Planu revizije može se pristupiti na sljedećem linku: https://www.vrifbih.ba/wp-content/uploads/2022/12/Plan_revizije-za_2022-2023.god_Ureda_za_reviziju_institucija_u_Federacije_Bosne_i_Hercegovine.pdf

Sarajevo, 23. 12. 2022. godine