Vijesti i obavještenja

Saopćenje za javnost povodom učestvovanja na međunarodnoj sedmici podizanja svijesti o prevarama

 

Generalni revizor, Dževad Nekić, učestvovao je na Međunarodnoj sedmici podizanja svijesti o prevarama u organizaciji Deloitte BH, koja se održala od 16. do 18. novembra 2020. godine. Tema panela na kojoj je uzeo učešće nosila je naziv „Uloga javnih revizora u otkrivanju prevara i korupcije – da li smo spremni za izazov 2020/21?”

Moderatorica panela je bila Manuela Naessl, direktorica ureda Evropske banke za obnovu i razvoj za Bosnu i Hercegovinu. Pored generalnog revizora, učestvovali su predstavnici Ureda za reviziju institucija BiH, Ureda za reviziju javne uprave i institucija u Brčko distriktu, Tužilaštva Kantona Sarajevo i USAID- ovog projekta Pravosuđe protiv korupcije.

Istaknuto je da je javna revizija uvijek bila jedan od najvažnijih stubova u prepoznavanju i sprečavanju prevara i korupcije u javnim institucijama i preduzećima, te je moderatorica postavila pitanje predstavnicima ureda za reviziju na koji način se bore s prevarama u okviru svoje nadležnosti.

Generalni revizor Ureda za reviziju institucija je istakao kako se svi izvještaji u kojima je utvrđeno kršenje zakona dostavljaju nadležnim tužilaštvima, međutim pored tužilaštava potrebno je da se i druge nadležne institucije uključe i sarađuju u procesu otkrivanja prevara i korupcije u javnim institucijama i preduzećima. Spomenuo je također nedostatak reakcije nadležnih institucija u slučajevima kada nije dozvoljeno obavljanje revizije ili je uskraćen pristup informacijama, kao što je slučaj bio kod Pretis-a, OIEiEK i FIA-e.

Ovdje ne mislim da je problem u zakonima, oni su dobro formirani i jasno napisani. Trebamo ih samo koristiti i tražiti načina kako ih do kraja implementirati, a ne da tražimo razloge i opravdanja da nešto nije dobro i kako bi se trebalo mijenjati“

Panelisti su zaključili da problem nije u zakonskoj regulativi, koju nije potrebno mijenjati, već u provođenju postojećih zakona, te poboljšanju koordinacije različitih institucija, kao i ozbiljnosti u obavljanju poslova svakog od učesnika procesa.