Vijesti i obavještenja

Saopćenje za javnost o obavljenoj reviziji učinka na temu “Efikasnost stečajnog postupka u Federaciji Bosne i Hercegovine”

Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine proveo je reviziju učinka o temi „Efikasnost stečajnog postupka u Federaciji Bosne i Hercegovine“.

Saopćenje povodom objave izvještaja možete pročitati ovdje.