Vijesti i obavještenja

Saopćenje za javnost povodom održanog sastanka s predstavnicima Centara civilnih inicijativa (CCI)

 

                                                                                   

Predstavnice Ureda za reviziju Mia Buljubašić, šefica Kabineta i Amela Mulahalilović, koordinatorica Sektora za finansijsku reviziju institucija kantona, gradova i općina i predstavnici Centara civilnih inicijativa (CCI), održali su zajednički sastanak 8. 12. 2021. godine u Tuzli.

Na sastanku je razgovarano o dosadašnjim aktivnostima i rezultatima saradnje u okviru Projekta “Učinkovitija javna revizija za smanjenje korupcije u Bosni i Hercegovini” koji provode CCI uz finansijsku podršku Švedske. Razmijenjene su informacije o trenutnim i budućim aktivnostima Ureda za reviziju i CCI i identifikovana područja buduće saradnje. Pored navedenog, razgovarano je i o aktivnostima koje bi doprinijele većoj uključenosti građana u proces planiranja revizije.

Ured za reviziju prepoznaje organizacije civilnog društva kao značajne učesnike u procesu jačanja transparentnosti i odgovornosti javnih institucija, i opredijeljen je za nastavak saradnje.

 

 

 

Sarajevo, 9. 12. 2021. godine