Vijesti i obavještenja

Saopćenje za javnost povodom javnih saslušanja održanih pred Parlamentarnom komisijom odgovornom za reviziju

U periodu od 15. 11. do 18. 11. 2021. godine Parlamentarna komisija odgovorna za reviziju održala je javna saslušanja sa predstavnicima revidiranih subjekata, za 24 izvještaja o finansijskoj reviziji za 2020. godinu koji su imali negativno ili mišljenje s rezervom i za jedan izvještaj revizije učinka. Cilj rasprava je da članovi Komisije otvore diskusiju o revizorskim izvještajima i da se od revidiranih subjekata dobiju odgovori o razlozima utvrđenih nepravilnosti i daljem postupanju po datim preporukama.

Ispred Ureda za reviziju prisustvovali su generalni revizor, zamjenik generalnog revizora, koordinatorice za sektore finansijske revizije i vođe timova, koji su prezentirali izvještaje i bili na raspolaganju za dodatna pitanja.

Također su bili prisutni predstavnici Centra civilnih inicijativa, koji prati i podržava rad Ureda kroz projekat „Učinkovitija javna revizija za smanjenje korupcije u Bosni i Hercegovini“.

Parlamentarna komisija imala je izuzetno važnu ulogu u ispitivanju predstavnika revidiranih subjekata koji su imali mogućnost da iznesu svoje stavove o utvrđenim nalazima u izvještajima. Komisija će o obavljenim raspravama donijeti zaključke i uputiti Parlamentu FBiH, te na taj način doprinijeti postizanju većih efekata rada Ureda za reviziju i javne odgovornosti.

Članovi Komisije su na raspravama istakli ulogu i značaj Ureda za reviziju i važnost postupanja po datim preporukama, te ukazali na to da se u izvještajima daje prava slika finansijskog stanja u Federaciji BiH, a da je Ured čuvar istine kada je u pitanju to stanje.

Ured za reviziju smatra da je postignut napredak u javnim saslušanjima s obzirom na to da je za svakog subjekta održana rasprava, te da je većinu predstavljalo najviše rukovodstvo koje je pokazalo spremnost na otklanjanje utvrđenih nepravilnosti.

Izvještaj revizije učinka „Efikasnost planiranja i realizacije mjera za ublažavanje ekonomskih posljedica pandemije COVID-19“ je prvi koji je ova Komisija razmatrala, te se očekuje nastavak ove prakse za veliki broj izvještaja koji do sada nisu razmatrani. Na raspravi su prisustvovali predstavnici Porezne uprave FBiH, Razvojne Banke i ministarstva, koji su bili obuhvaćeni revizijom.

Prijenos je bio omogućen uživo putem YouTube kanala Parlamenta FBiH i društvene mreže Centra civilnih inicijativa, s ciljem osiguranja transparentnosti ovog procesa.

U nastavku je dat pregled Izvještaja i subjekata za koje je održana rasprava:

Red. br.  

Naziv subjekta revizije

Mišljenje Broj preporuka
za finansijske izvještaje za usklađenost
1.         Izvještaj o izvršenju Budžeta FBiH za 2020. godinu Pozitivno S rezervom 25
2.         Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH S rezervom Pozitivno 12
3.         Porezna uprava FBiH Pozitivno S rezervom 11
4.         Federalna uprava civilne zaštite Pozitivno S rezervom 21
5.         Federalna direkcija robnih rezervi S rezervom S rezervom 21
6.         Zavod za javno zdravstvo FBiH Pozitivno S rezervom 8
7.         Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom S rezervom S rezervom 15
8.         Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje/Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje Suzdržano S rezervom 25
9.         Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Pozitivno S rezervom 18
10.      JU Zavod za zbrinjavanje mentalno-invalidne djece i omladine Pazarić S rezervom S rezervom 28
11.      JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica „Drin“ Fojnica S rezervom Pozitivno 12
12.      Federalni zavod za zapošljavanje S rezervom S rezervom 23
13.      Zaštitni fond FBiH S rezervom S rezervom 12
14.      Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Pozitivno S rezervom 16
15.      Fond za zaštitu okoliša FBiH S rezervom S rezervom 15
16.      JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo Negativno S rezervom 14
17.      „Pretis“ d.d. Vogošća (za 2019. i 2020. godinu) Negativno S rezervom 30
18.      JP „Elektroprivreda HZHB“ d.d. Mostar Negativno S rezervom 13
19.      Tvornica transportnih uređaja energetik d.o.o Tuzla S rezervom S rezervom 9
20.      UNIS-GROUP društvo za promet i usluge d.o.o. Ilidža S rezervom S rezervom 12
21.      JP Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo S rezervom S rezervom 12
22.      Operator za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju (za 2019. i 2020. godinu) Negativno Negativno 37
23.      JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Negativno S rezervom 14
24.      Razvojna banka FBiH Pozitivno S rezervom 8
25.      Izvještaj revizije učinka „Efikasnost planiranja i realizacije mjera za ublažavanje ekonomskih posljedica pandemije COVID-19“