Vijesti i obavještenja

Saopćenje za javnost na objavljeni članak u kojem ministrica Đapo navodi niz neistina i insinuacija te vrši pritisak na Ured za reviziju institucija u FBiH

Povodom istupa federalne ministrice okoliša i turizma Edite Đapo 21. 7. 2022. godine, generalni revizor Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH naglašava da je iznenađen i zaprepašten iznesenim insinuacijama i klevetama koje izlaze iz okvira profesionalizma i primjerenosti nositeljice javne funkcije koju ministrica obnaša.

U Izvještaju o finansijskoj reviziji Federalnog ministarstva okoliša i turizma za 2021. godinu dato je mišljenje s rezervom za usklađenost aktivnosti, finansijskih transakcija i informacija s relevantnim zakonima i podzakonskim propisima zbog toga što Ministarstvo nije utvrdilo nenamjenski utrošak odobrenih sredstava finansijske pomoći poslovnim subjektima turističko-ugostiteljskog sektora u uslovima pandemije COVID-19, niti je provelo postupak povrata za najmanje 5.623.281 KM.

Stoga je u Izvještaju data preporuka da se preispita dokumentacija kojom je izvršeno pravdanje utroška sredstva finansijske pomoći, a da se za nenamjenski utrošena sredstva provede postupak povrata.

Navode ministrice Đapo o političkoj instrumentalizaciji Ureda za reviziju i revizora odbacujemo s gnušanjem kao najobičniju propagandu, kojom ministrica pokušava prikriti svoju odgovornost za dodijeljena sredstva.

U istupu nije naveden nijedan validan argument koji bi demantovao nalaze, već niz neistina i kleveta kojima pokušava u drugi plan staviti nalaze i preporuke date u izvještaju o izvršenoj reviziji.

Ured za reviziju ni u kom slučaju ne želi uništiti, kako kaže ministrica, turističko-ugostiteljski sektor, nego predlaže nadležnim organima da se na odgovoran, transparentan i zakonit način vrši raspodjela javnih sredstava. Na traženje od udruženja revizora da poduče revizore o značenju osnovnih ekonomskih termina i da im nedostaje stručnosti i znanja – teško je dati bilo koji komentar; Bože oprosti joj ne zna šta priča!

Za vrijeme korona krize uposlenici Ureda za reviziju su radili kontinuirano, profesionalno i odgovorno u teškim uslovima, što je rezultiralo ispunjenjem svih planiranih aktivnosti.

Svojim izvještajima Ured za reviziju usmjerava pažnju čuvara javnog novca – nosilaca javnih funkcija, na pravilno i zakonito upravljanje javnim sredstvima. Zbog toga će, uprkos ovakvim napadima, i dalje štititi javna sredstva građanki i građana Federacije BiH. Ostat ćemo dosljedni svojim kriterijima kompetentnosti, nezavisnosti, profesionalnosti i odgovornosti uprkos ovakvim i sličnim pritiscima.

 

Sarajevo, 21. 7. 2022. godine