Vijesti i obavještenja

Obavještenje o objavljenim izvještajima finansijske revizije

Ured za reviziju institucija u FBiH je na svojoj internet-stranici objavio izvještaje o finansijskoj reviziji sljedećih subjekata:

 

 

R.br.

 

Subjekat

Dato mišljenje
o finansijskim izvještajima o usklađenosti sa zakonskim propisima
1. Kazneno – popravni zavod poluotvorenog tipa Orašje Pozitivno S rezervom
2. Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo Pozitivno Pozitivno
3. Zavod za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke Pozitivno S rezervom
4. Javna ustanova Dom zdravlja Kantona Sarajevo S rezervom S rezervom
5. JZNU Dom zdravlja “Dr. Mustafa Šehović” Tuzla Pozitivno S rezervom
6. Dom zdravlja Mostar S rezervom S rezervom
7. Javna ustanova Dom zdravlja Zenica Pozitivno S rezervom
8. Javno preduzeće „Visoko Ekoenergija“ d.o.o. Visoko S rezervom S rezervom

Izvještajima se može pristupiti na sljedećem linku: www.vrifbih.ba.

 

 

Sarajevo, 22. 7. 2022. godine