Vijesti i obavještenja

Obavještenje o objavljenim izvještajima finansijske revizije

Ured za reviziju institucija u FBiH je na svojoj internet-stranici objavio izvještaje o finansijskoj reviziji sljedećih subjekata:

 

 

R.br.

 

Subjekat

Dato mišljenje
o finansijskim izvještajima o usklađenosti sa zakonskim propisima
1. Općina Busovača S rezervom S rezervom
2. Javna ustanova Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona Pozitivno S rezervom
3. Zavod za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije S rezervom S rezervom
4. Binas d.d. Bugojno Negativno Negativno

Izvještajima se može pristupiti na sljedećem linku: www.vrifbih.ba.

 

 

Sarajevo, 27. 7. 2022. godine