Vijesti i obavještenja

Saopćenje povodom potpisivanja Memoranduma o saradnji sa Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Bihaću

Generalni revizor Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine, Dževad Nekić i dekanesa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Bihaću,  Mirela Kljajić Dervić potpisali su 8. 12. 2022. godine Memorandum o saradnji, u prostorijama Ekonomskog fakulteta.

Predmetnim Memorandumom uređuju se saradnja između Ureda za reviziju i Ekonomskog fakulteta, koja će omogućiti studentima obavljanje stručne prakse u Uredu za reviziju, organizaciju gostujućih predavanja na Ekonomskom fakultetu, učešće profesora i/ili studenata na fokus grupama i obukama u Uredu za reviziju, te planiranje i provođenje drugih aktivnosti od zajedničkog interesa.

 Nakon potpisivanja memoranduma, generalni revizor je iskoristio priliku da se obrati medijima, davanjem kratkog intervjua televiziji Unsko-sanskog kantona. Također, obratio se i studentima zadnje godine diplomskog studija Ekonomskog fakulteta radi podupiranja u sticanju teorijskih, praktičnih znanja i drugih vještina i kompetencija za profesionalnu izgradnju.

Važno je napomenuti da je ovo treći potpisani memorandum sa Ekonomskim fakultetima, a ranije je potpisan sa Ekonomskim fakultetom Sveučilišta u Mostaru i Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu.  Studentica Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru je započela obavljanje stručne prakse u područnom uredu u Mostaru.

                                                                                                                 Sarajevo, 9. 12. 2022. godine