Vijesti i obavještenja

Prezentacija regionalne paralelne revizije učinka u oblasti Cilja održivog razvoja 5 – Rodna ravnopravnost, i zbirka sažetaka pojedinačnih revizorskih izvještaja

U Sarajevu je danas održan završni sastanak povodom provođenja regionalne paralelne revizije iz oblasti rodne ravnopravnosti. Na panelu se govorilo o ključnim nalazima i preporukama izvršenih revizija, te je zvanično prezentirana zbirka sažetaka pojedinačnih revizorskih izvještaja.

Projekat je realiziran i organizovan uz podršku organizacije UN Women, na osnovu Sporazuma o provođenju paralelne revizije učinka koji su u februaru 2023. godine potpisale vrhovne revizijske institucije iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije.

Generalni revizor Dževad Nekić obratio se medijima i dao izjavu povodom objavljenog Izvještaja Ureda za reviziju „Rodna ravnopravnost i sprečavanje nasilja nad ženama“. U Izvještaju je dato ukupno 14 preporuka za 44 subjekta koji su ih obavezni realizirati.

U uvodnom obraćanju generalni revizor je naglasio da su vrhovne revizijske institucije u jedinstvenoj poziciji da unaprijede posvećenost ovoj važnoj temi u svim oblastima društvenog života, da djeluju na promjenu svijesti i povećanje znanja o uzrocima i posljedicama diskriminacije na spolnoj osnovi i da daju doprinos tako što će svojim radom pozvati na odgovornost. On smatra da je oblast rodne ravnopravnosti dugotrajan proces u kojem svako od nas, i kao pojedinac, i kao dio institucije, može doprinijeti stvaranju ravnopravnog i održivog društva.

Sastanku su prisustvovali generalni revizori i revizorski timovi, predstavnici organizacije UN Women, te predstavnici zakonodavne vlasti.

Projekat paralelne revizije učinka iz oblasti rodne ravnopravnosti potvrdio je značajne koristi koje se ostvaruju ovim oblikom saradnje između vrhovnih revizijskih institucija. Razmjena informacija o dizajnu revizija, metodologiji i rezultatima revizije posebno je olakšala proces utvrđivanja revizijskih kriterija i nalaza, te doprinijela profesionalnom usavršavanju revizora.

Naučene lekcije iz ovog projekta bit će korisne u provođenju budućih revizija vezanih za Ciljeve održivog razvoja i praćenju indikatora za mjerenje napretka u ostvarenju Ciljeva. Ovaj vid saradnje vrhovnih revizijskih institucija predstavlja priliku da se uzajamnim naporima doprinese korisnim društvenim promjenama.

 

Izvještaj revizije učinka možete pronaći ovdje

Publikaciju sa rezultatima paralelne revizije učinka u oblasti Cilja održivog razvoja 5 – rodna ravnopravnost, možete pronaći ovdje

Sarajevo, 5. 3. 2024. godine