Featured

Plan i program rada Ureda za reviziju institucija u FBiH za 2023. godinu

Na osnovu člana 21. stav (1) i člana 22. stav (2) Zakona o reviziji institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine
i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine, nakon konsultacije sa zamjenikom generalnog revizora, generalni revizor donosi Plan i program rada Ureda za reviziju institucija u FBiH za 2023. godinu, koji detaljnije možete pogledati ovdje.