Dnevnik RTV USK - 9. 12. 2022. godine.

Federacija danas - 7. 12. 2022. godine.

Pretres - Dževad Nekić, generalni revizor Ureda za reviziju institucija u FBiH

UNA TV - 30. 4. 2022

Al Jazeera Balkans - 28. 4. 2022. godine.

FTV - Mreža - 12. 4. 2022. godine.