Vijesti i obavještenja

Održan seminar na temu „Uloga finansijske revizije u otkrivanju upotrebe javnih sredstava za izborne kampanje“

Transparency International u Bosni i Hercegovini (TI BiH) održao je seminar „Uloga finansijske revizije u otkrivanju upotrebe javnih sredstava za izborne kampanje“ 18. 9. 2023. godine u saradnji sa Ovlaštenim institutom za javne finansije i računovodstvo (CIPFA) iz Ujedinjenog Kraljevstva.

Seminaru su ispred Ureda za reviziju institucija u FBiH prisustvovali Dragan Kolobarić, zamjenik generalnog revizora, Kimeta Bihorac, rukovoditeljica Sektora za finansijsku reviziju institucija FBiH, Belma Mušinović, rukovoditeljica Sektora za finansijsku reviziju preduzeća u većinskom državnom vlasništvu, i Azra Džeko, viša revizorka za finansijsku reviziju. Pored predstavnika iz Ureda, na seminaru su učestvovali i predstavnici Ureda za reviziju institucija u BiH, Glavne službe za reviziju javnog sektora RS, Ureda za reviziju javne uprave i institucija u Brčko distriktu i Službe za reviziju finansiranja političkih stranaka Centralne izborne komisije BiH.

Na osnovu provedenog istraživanja CIPFA je izradila osnovne smjernice za identifikaciju upotrebe javnih sredstava za izborne kampanje kroz finansijske revizije javnih institucija u Bosni i Hercegovini, koje su predstavljene na seminaru.

U uvodnom izlaganju prisutni su upoznati sa Izvještajem o provedenom monitoringu predizbornih aktivnosti političkih subjekata za Opšte izbore 2022. godine koje je sačinio Transparency International u BiH. Obuku revizora na temu „Mandat VRI i identifikacija rizika – Crvene zastavice za nenamjensko korištenje javnih sredstava“ i „Revizija transakcija i stanja računa s crvenim zastavicama – Učinkovita prezentacija revizijskih izvještaja“ izvršila je Vania Tomeva, CIPFA ekspertica.

Nakon obuke učesnice su imale priliku da podijele svoja iskustva i učestvuju u diskusiji o izazovima i njihovim mogućim rješenjima.

Sarajevo, 22. 9. 2023. godine