Vijesti i obavještenja

Obavještenje o objavljenim izvještajima finansijske revizije

Ured za reviziju institucija u FBiH je na svojoj internet-stranici objavio izvještaje o finansijskoj reviziji sljedećih subjekata:

R.br Subjekat Revizija
finansijskih
izvještaja
Revizija
usklađenosti
Broj
preporuka
1 Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo Pozitivno S rezervom 6
2 Grad Gračanica S rezervom S rezervom 24
3 Općina Jablanica S rezervom S rezervom 22
4 Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine Pozitivno S rezervom 18
5 Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona Pozitivno Pozitivno 15
6 Zavod zdravstvenog osiguranja Hercegovačko -neretvanskog kantona Pozitivno S rezervom 14
7 Javna ustanova „Djeca Sarajeva” p.o. Sarajevo S rezervom S rezervom 9
8 Javno komunalno preduzeće „Komrad” d.o.o. Bihać S rezervom Pozitivno 12
9 Javno poduzeće „Vodovod i kanalizacija” Široki Brijeg S rezervom S rezervom 17

Izvještajima se može pristupiti na sljedećem linku: www.vrifbih.ba.

Sarajevo, 19. 7. 2021. godine.