Vijesti i obavještenja

Obavještenje o objavljenim izvještajima finansijske revizije

Obavještenje o objavljenim izvještajima finansijske revizije

 

Ured za reviziju institucija u FBiH je na svojoj internet-stranici objavio izvještaje o finansijskoj reviziji sljedećih subjekata:

R.br. Subjekt revizije Revizija finansijskih izvještaja Revizija usklađenosti Broj preporuka
1 Izvještaj o izvršenju Budžeta FBiH za 2020. godinu Pozitivno S rezervom 25
2 Bosansko-podrinjski kanton – Goražde S rezervom S rezervom 22
3 Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije S rezervom S rezervom 25
4 Ministarstvo unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona Pozitivno S rezervom 11
5 Zavod zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona Pozitivno S rezervom 17
6 Zavod zdravstvenog osiguranja Srednjobosanskog kantona Pozitivno Pozitivno 11
7 Zavod zdravstvenog osiguranja Županije Posavske Pozitivno S rezervom 19
8 Javno preduzeće „Autoceste Federacije BiH“ d.o.o. Mostar Negativno S rezervom 14
9 Javno poduzeće „Komunalno“ d.o.o. Mostar S rezervom Negativno 12

 

Izvještajima se može pristupiti na sljedećem linku: www.vrifbih.ba.

 

Sarajevo, 30. 7. 2021. godine