Vijesti i obavještenja

Obavještenje o objavljenim izvještajima finansijske revizije

Ured za reviziju institucija u Federaciji BiH objavio je na svojoj internet-stranici izvještaje o finansijskoj reviziji za 2019. godinu sljedećih subjekata:

 

 

Red br.  

Subjekt revizije

Mišljenje
o reviziji finansijskih izvještaja o

reviziji  usklađenosti

1. Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH S rezervom S rezervom
2. Federalna uprava civilne zaštite Pozitivno S rezervom
3. Federalno tužilaštvo FBiH Pozitivno Pozitivno
4. Finansijsko-informatička agencija S rezervom S rezervom
5. JU Apoteka  „Zdravlje“ Zenica Negativno S rezervom
6. JKUP „Komunalije“ d.o.o. Velika Kladuša S rezervom S rezervom
7. Općina Odžak S rezervom S rezervom
8. Grad Cazin S rezervom S rezervom

 

Izvještajima se može pristupiti na sljedećem linku: www.vrifbih.ba.

Ostale revizije obavljaju se u skladu s Planom revizija za 2019/2020. godinu. Izvještaji će biti objavljeni sukcesivno, sa konačnim rokom do 30. 9. 2020. godine.