JP “Željeznice FBiH”, 2005. godina

Kategorija:
Finansijska Javna preduzeca
Vrsta:
Planirana
Sektor:
Javna preduzeća