Javno preduzeće BH Telecom Sarajevo, 2003. godina

Kategorija:
Finansijska Javna preduzeca
Vrsta:
Planirana
Sektor:
Javna preduzeća