«Hrvatska pošta» d.o.o. Mostar, 2005. godina

Kategorija:
Finansijska Javna preduzeca
Vrsta:
Planirana
Sektor:
Javna preduzeća