Vijesti i obavještenja

Informacija o međunarodnom seminaru koji će se održati u organizaciji Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine

Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine će prvi put biti domaćin međunarodnog seminara Evropske organizacije regionalnih revizorskih institucija (EURORAI), koji će se održati u Sarajevu periodu od 4.- 6. Novembra. 2021. godine.

Seminar će biti posvećen temi „Vrijednost i koristi regionalnih revizorskih institucija javnog sektora, u kontekstu pandemije COVID-19 ”.

Upravni odbor EURORAI-a je 2019. godine povjerio Uredu za reviziju organizaciju seminara u 2020. godini. Usljed pandemije, seminar je odgođen za 2021. godinu, a tema proširena kako bi obuhvatila uticaj pandemije COVID-19.

Očekuje se učešće preko 60 rukovodioca regionalnih revizorskih institucija. Predavači na seminaru dolaze iz zemalja članica EURORAI-a: Bosna i Hercegovina, Austrija, Francuska, Njemačka, Rusija, Škotska, Španija i Švicarska.

Prvi dan predviđen je za sastanak upravnog odbora EURORAI-a, a drugi dan za dvije panel diskusije:

  • Regionalna revizija i revizija lokalne samouprave u vrijeme COVID-19
  • Iskustvo koje su stekle regionalne revizorske institucije javnog sektora iz već obavljenih revizija vezanih za COVID-19 potpore.

 

Kako bi se održao ovaj događaj, pratit će se lokalni i međunarodni propisi i preporuke u vezi s pandemijom COVID-19 te poštivati sve epidemiološke mjere .

  

                                                                                                                  

 

                                        Sarajevo, 22. 9. 2021. godine