Vijesti i obavještenja

Obavještenje o objavljenim izvještajima finansijske revizije

Ured za reviziju institucija u FBiH je na svojoj internet-stranici objavio izvještaje o finansijskoj reviziji sljedećih subjekata:

 

 

R.br.

 

Subjekat

Dato mišljenje

 

Broj datih preporuka

o finansijskim izvještajima o usklađenosti sa zakonskim propisima
1 Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH Pozitivno S rezervom 8
2 Ministarstvo finansija Županije Zapadnohercegovačke S rezervom S rezervom 18
3 Općina Stolac S rezervom S rezervom 16
4 Općina Kupres S rezervom S rezervom 13
5 Općina Drvar Negativno S rezervom 20
6 Javna ustanova Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić S rezervom S rezervom 28
7 Zaštitni fond Federacije BiH S rezervom S rezervom 12
 

8

Operator za obnovljive izvore              za 2020. godinu
energije i efikasnu kogeneraciju          za 2019. godinu
Negativno Negativno  

37

Negativno Negativno
9 Javno poduzeće „Vodovod“ d.o.o. Posušje S rezervom S rezervom 17
10 Šumskoprivredno društvo „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o. Bosanska Krupa S rezervom S rezervom 20
11 Kantonalno javno komunalno preduzeće za proizvodnju i distribuciju toplote “Toplane-Sarajevo” d.o.o. Sarajevo S rezervom S rezervom 16
12 „Centralno grijanje“ d.d. za distribuciju toplotne energije Tuzla Negativno S rezervom 22
13 Razvojna banka Federacije BiH Sarajevo Pozitivno S rezervom 8

 

Izvještajima se može pristupiti na sljedećem linku: www.vrifbih.ba.

 

 

 

Sarajevo, 22. 9. 2021. godine