Vijesti i obavještenja

Učešće na XI kongresu i Generalnoj skupštini Evropske organizacije regionalnih revizorskih institucija

 

U organizaciji Ureda za reviziju Balearskih otoka i Generalnog sekretarijata EURORAI-ja održan je XI Kongres i Generalna skupština EURORAI-ja na Palma de Majorki, Španija, u periodu od 19. do 22. oktobra 2022. godine. Kongresu je prisustvovalo više od 90 učesnika iz revizorskih institucija iz 13 zemalja članica EURORAI-ja. Ispred Ureda za reviziju učestvovali su Dževad Nekić, generalni revizor i Mia Buljubašić, rukovoditeljica Sektora za razvoj, metodologiju i upravljanje kvalitetom.

Kongres je održan u tri sesije, i to finansijska kontrola i evaluacija zdravstvenih politika, revizija bolnica i revizije učinka u sektoru javnog zdravstva, a panelisti su bili iz Austrije, Francuske, Njemačke, Škotske, Španije i Velsa.

Ured za reviziju je član EURORAI-ja od 2018. godine. Predstavnici Ureda prisustvovali su i Generalnoj skupštini, na kojoj su izglasani novi članovi Upravnog odbora i novi predsjednik EURORAI-ja koji dolazi iz Ureda za reviziju Balearskih otoka, prezentirani su finansijski izvještaji organizacije za protekle tri godine i imenovani su novi vanjski revizori za naredne tri godine. Također, prezentiran je radni program za period 2023–2025. godine. Na Skupštini je posebno istaknuta organizacija seminara u Sarajevu u oktobru 2021. godine, koji je bio prvi seminar nakon početka pandemije.

Predstavnici Ureda iskoristili su seminar kao priliku za uspostavljanje novih profesionalnih kontakata, razmjenu iskustava i planova za budući rad na temu revizije javnog zdravstva.

Sarajevo, 26. 10. 2022. godina