Vijesti i obavještenja

Učešće na godišnjoj konferenciji Koordinacionog odbora centralnih jedinica za harmonizaciju u BiH

Koordinacioni odbor centralnih jedinica za harmonizaciju u Bosni i Hercegovini organizovao je „Godišnju konferenciju o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u Bosni i Hercegovini“, u Sarajevu u periodu od 13. do 14. 11. 2023. godine.

Na panelu posvećenom temi „Mjesto i uloga sistema internih kontrola u reviziji javnog sektora“ Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine predstavila je Mia Buljubašić, rukovoditeljica Sektora za razvoj, metodologiju i upravljanje kvalitetom.

Prezentirani su nalazi i preporuke iz izvršenih revizija iz 2022. godine, koji se odnose na uspostavljanje i razvoj sistema finansijskog upravljanja i kontrole, te je vođena diskusija o izazovima u njegovom uspostavljanju, saradnji eksterne i interne revizije te o narednim koracima potrebnim za jačanje internih kontrola u javnom sektoru.

Dijalogom i razmjenom iskustava i znanja doprinosi se većoj odgovornosti i transparentnosti u javnom sektoru, promovišu se principi dobrog upravljanja i potvrđuje vrijednost stalne i struktuirane komunikacije Ureda za reviziju sa ključnim akterima u javnom sektoru.

Sarajevo, 15. 11. 2023.