Vijesti i obavještenja

Sastanak povodom okončanja projekta paralelne revizije učinka o temi: „Upravljanje intervencijama u slučaju incidentnog zagađenja Jadranskog mora“

Sastanak povodom okončanja projekta paralelne revizije učinka o temi:

„Upravljanje intervencijama u slučaju incidentnog zagađenja Jadranskog mora“

 

Delegacija Ureda za reviziju institucija u FBiH u sastavu: Dževad Nekić, generalni revizor, Mia Buljubašić, šefica Kabineta i Aida Đozić, rukovoditeljica Sektora za reviziju učinka, prisustvovali su završnom sastanku projekta paralelne revizije učinka o temi „Upravljanje intervencijama u slučaju incidentnog zagađenja Jadranskog mora“. Sastanak je održan u periodu 22 – 24. 9. 2021. godine u Trstu, Republici Italiji. Domaćin ovog značajnog međunarodnog događaja bio je Revizorski sud Republike Italije.

U projektu paralelne revizije učestvovale su vrhovne revizijske institucije iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore, Albanije, Slovenije i Italije. Cilj sastanka bio je potpisivanje zajedničke izjave generalnih revizora iz zemalja koje su učestvovale u projektu, a koja je sastavni dio Zbornika sažetaka pojedinačnih revizija učinka.  Zajednička izjava poziv je vladama zemalja učesnika projekta paralelne revizije učinka da hitno usvoje mjere usmjerene na jačanje sistema prevencije i upravljanja intervencijama u slučaju zagađenja mora, jačanje prekogranične saradnje kroz usvajanje zajedničkog plana hitnog djelovanja i organizovanje zajedničkih oglednih vježbi.

Generalni revizor Ureda za reviziju je u svom obraćanju ukazao na značaj Jadranskog mora kao vrijednog resursa i ekonomskog potencijala naše zemlje. Istakao je i koristi od provođenja paralelnih revizija učinka, posebno u situacijama kada se kroz projekte paralelne revizije aktualiziraju značajna globalna pitanja – u ovom slučaju potreba za adekvatnom zaštitom Jadranskog mora kao prirodnog bogatstva od neprocjenjive važnosti.

Ovaj susret vrhovnih revizijskih institucija bio je i korisna prilika za razmjenu znanja i iskustva  u  provođenju revizija učinka za vrijeme pandemije COVID-19. Dogovoren je nastavak saradnje u dijelu praćenja realizacije preporuka datih u izvještajima paralelne revizije učinka u svrhu uspostave efikasnog sistema intervencija u slučaju incidentnog zagađenja Jadranskog mora.

Izvještaji su objavljeni na  web stranici Ureda za reviziju: Upravljanje intervencijama u slučaju incidentnog zagađenja Jadranskog mora i Zbornik sažetaka.

                                                                                                                                                                                                  Sarajevo, 28. 9.2021. godine