Vijesti i obavještenja

Saopćenje za javnost – Revizorski izvještaji u funkciji objektivnog informisanja

Ured za reviziju institucija u FBiH je nezavisna i nepolitična vrhovna revizijska institucija, koja za cilj ima da unaprijedi sistem javne odgovornosti na način da:

  • provođenjem revizije osigura nezavisno mišljenje o izvršenju budžeta i finansijskim izvještajima, korištenju resursa i upravljanju državnom imovinom,
  • informiše odgovorne institucije i javnost o svojim nalazima i preporukama pravovremenim i javnim objavljivanjem revizorskih izvještaja.

Informisanje javnosti je integralni dio ovog sistema jer pomaže Uredu za reviziju da ostvari svoje ciljeve. Nastojimo da permanentno uspostavljamo dobre odnose s medijima, kako bi se osigurala komunikacija sa građanima.

Vodeći računa o obavezi blagovremenog, tačnog i objektivnog informisanja, svi revizorski izvještaji, sa pratećim saopćenjima, kao i izvještaji o radu Ureda za reviziju, objavljuju se kako bi javnost bila upoznata s načinom rada institucija i upravljanjem javnim sredstvima.

Na taj način Ured za reviziju ostvaruje svoje ciljeve i biva pokretač pozitivnih promjena u životima građana, u skladu sa principima Međunarodnih standarda za vrhovne revizijske institucije.

Revizorski izvještaji su sredstvo koje treba služiti poboljšanju efikasnosti i efektivnosti u javnom sektoru, te pružanju kvalitetnijih usluga građanima, pa su zato u posebnom fokusu javnosti i medijski su intenzivno propraćeni.

Znajući da mediji donose vijesti o funkcionisanju institucija i da su oni prenosnici važnih, kredibilnih i pouzdanih informacija, pozivamo ih da objektivno i istinito prenose nalaze iz revizorskih izvještaja koji su objavljeni na internet-stranici Ureda za reviziju.

Mi ne možemo promijeniti druge, ali svojim izvještajima i informacijama pokušavamo im pomoći da budu transparentniji i odgovorniji kada upravljaju javnim sredstvima.

GENERALNI REVIZOR

Dževad Nekić