Vijesti i obavještenja

Saopćenje za javnost povodom učešća na IX susretu katedri za računovodstvo ekonomskih fakulteta zemalja jugoistočne Evrope

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru od 14. do 16. jula 2022. godine bio je domaćin IX Susreta katedri za računovodstvo ekonomskih fakulteta zemalja regije, koji je održan na Vlašiću. Tema susreta bila je „Stanje i perspektive računovodstvene profesije u zemljama jugoistočne Evrope – Stabilnost u neizvjesnosti“, u okviru koje je fokus bio na ulozi računovodstva i finansija u uslovima neizvjesnosti u kojima se nalazi globalna ekonomija i BiH. Skupu su prisustvovali profesori ekonomskih fakulteta iz BiH i zemalja regije, kao i predstavnici Ureda za reviziju, generalni revizor Dževad Nekić, Mia Buljubašić, šefica Kabineta i Marijana Milićević, koordinatorica Sektora za finansijsku reviziju zavoda, fondova i agencija.

Predstavnici Ureda za reviziju prezentirali su temu „Nalazi Ureda za reviziju institucija u FBiH – preporuke za unapređenje i potrebe prema specifičnim znanjima i vještinama“. Prezentirana je uloga Ureda za reviziju, ciljevi saradnje s akademskom zajednicom u BiH i izazovi s kojima se Ured susreće. Predstavljeni su najvažniji nalazi i preporuke finansijske revizije za period od 2018. do 2020. godine, kao i noviteti iz INTOSAI-jevog okvira kompetencija.

Fokus diskusije bilo je međunarodno iskustvo kreiranja nastavnog plana i programa posebne akademske obuke za revizore javnog sektora. Dekan Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, profesor Igor Živko, istaknuo je spremnost prilagođavanja nastavnog plana i programa oblasti revizije javnog sektora, a profesor Boris Tušek i profesor Danimir Gulin sa Ekonomskog fakulteta u Zagrebu detaljno su obrazložili saradnju sa Državnim uredom za reviziju Hrvatske u oblasti profesionalne edukacije. Ostali predstavnici ekonomskih fakulteta iz zemalja regije također su podijelili svoja iskustva o saradnji s revizorskim institucijama. Ovo je bila jedinstvena prilika da se akademska zajednica detaljnije upozna s radom i rezultatima Ureda za reviziju.

Učešće na Skupu je prva aktivnost koja se realizuje u okviru potpisanog Memoranduma o saradnji s Ekonomskim fakultetom Sveučilišta u Mostaru.

 

Sarajevo, 19. 7. 2022. godine