Vijesti i obavještenja

Saopćenje za javnost o objavljenom izvještaju revizije učinka „Praćenje realizacije preporuka iz Izvještaja ‘Upravljanje grantovima iz Budžeta Federacije BiH prema reultatima'“

Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine proveo je praćenje realizacije preporuka iz Izvještaja revizije učinka „Upravljanje grantovima iz Budžeta Federacije BiH prema rezultatima“, koji je objavljen 2015. godine.

Saopćenje povodom objave Izvještaja možete pročitati ovdje.