Vijesti i obavještenja

Saopćenje povodom privremenog obustavljanja finansijske revizije „Naftnih terminala Federacije“ d.o.o. Ploče za 2021. godinu.

Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine donio je Plan revizije za 2021/2022. godinu u skladu sa Zakonom o reviziji institucija u FBiH („Službene novine FBiH“, br. 22/06), u kojem je utvrđeno da će se izvršiti finansijska revizija „Naftnih terminala Federacije“ d.o.o. Ploče (u daljnjem tekstu: NTF) za 2021. godinu.

NTF je u 100% vlasništvu društva „Operator – Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo (u daljnjem tekstu: OTF), putem kojeg se značajna budžetska sredstva izdvajaju za NTF, a OTF je u 100% vlasništvu Vlade FBiH.

Prethodna revizija najavljena je dopisom od 7. 12. 2021. godine, na koji je predsjednik uprave NTF-a 21. 12. 2021. godine dostavio odgovor i naveo da je Ured za reviziju neovlaštena institucija s obzirom na to da je NTF trgovačko društvo osnovano u Republici Hrvatskoj, te je uputio Ured da se obrati Upravi Društva OTF u svojstvu Skupštine NTF-a.

Ured se 22. 12. 2021. godine obratio Skupštini NTF-a kako bi se omogućile daljnje aktivnosti na obavljanju finansijske revizije. Međutim, iako je Skupština pismeno tražila od NTF-a da se dostavi tražena dokumentacija, to nije ispoštovano.

Revizorski tim je, u skladu s najavom revizije, 10. 1. 2022. godine boravio u sjedištu NTF-a u Pločama, ali Uprava NTF-a nije omogućila obavljanje revizije.

O nastalim okolnostima Ured za reviziju obavijestio je Vladu Federacije BiH, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i „Operator – Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo, te je traženo da se poduzmu aktivnosti iz nadležnosti kako bi se obavila revizija. O nemogućnosti obavljanja revizije obaviještena i Parlamentarna komisija odgovorna za reviziju.

Parlamentarna komisija je 28. 2. 2022. godine na 28. sjednici donijela Zaključak u kojem traži od Vlade FBiH i Ministarstva energije, rudarstva i industrije FBiH da se hitno uključe u rješavanje nastale situacije u vezi s planiranom finansijskom revizijom NTF-a. Zatim je 29. 3. 2022. godine na 29. sjednici donesen Zaključak u kojem Komisija traži od Vlade FBiH, Ministarstva energije, rudarstva i industrije FBiH i OTF-a da hitno dostave traženu dokumentaciju najavljene i planirane finansijske revizije       NTF-a u roku od 15 dana od dana prijema Zaključka. Međutim, kako nije bilo adekvatne reakcije, Komisija je 28. 4. 2022. godine na 30. sjednici Urgencijom tražila od Vlade FBiH i OTF-a da u roku od sedam dana od dana zaprimanja urgencije dostave svu traženu dokumentaciju Uredu za reviziju, te o tome obavijeste Parlamentarnu komisiju.

Budući da Ured za reviziju nije dobio traženu dokumentaciju, a rokovi po oba zaključka Komisije su istekli, generalni revizor Ureda za reviziju je 13. 5. 2022. godine donio Zaključak o privremenoj obustavi finansijske revizije NTF-a, koji se nalazi u prilogu ovog saopćenja.

O prekidu revizije obaviješteni su Parlament FBiH, Parlamentarna komisija odgovorna za reviziju, Vlada FBiH, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, OTF i NTF.

Sarajevo, 17. 5. 2022. godine