Vijesti i obavještenja

Saopćenje povodom održanog bilateralnog sastanka Ureda za reviziju institucija u FBiH i Državne revizorske institucije Crne Gore

Na poziv predsjedavajućeg senata Državne revizorske institucije Crne Gore Nikole Kovačevića, delegacija Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine, predvođena generalnim revizorom Dževadom Nekićem, boravila je u Podgorici, u Crnoj Gori, u periodu od 16. do 17. marta 2023. godine.

Pored generalnog revizora, ispred Ureda za reviziju prisustvovali su Mia Buljubašić, rukovoditeljica Sektora za razvoj, metodologiju i upravljanje kvalitetom, Ajsela Tanković, viša revizorka u reviziji učinka, Amela Balić, revizorka u reviziji učinka, i Selma Herco, mlađa revizorka u reviziji učinka.

Prvom radnom sastanku ispred DRI Crne Gore prisustvovali su i senatori Milan Dabović, Zoran Jelić i Branislav Radulović, Dobrila Glomazić, sekretarka DRI, Marija Žugić, rukovoditeljica Odjeljenja za međunarodnu saradnju, reviziju EU fondova, standarde, strateški razvoj i odnose sa Skupštinom, Vladom i javnošću i Marija Pešić, viša savjetnica. U okviru razmjene profesionalnih iskustava održane su prezentacije na temu „Praćenje implementacije revizorskih preporuka“. Razmijenjene su informacije o novouspostavljenom elektronskom registru preporuka u DRI Crne Gore, o načinu vršenja revizija praćenja i saradnji sa zakonodavnim organima po pitanju implementacije preporuka. Prezentirane su i prakse o kontroli kvaliteta u finansijskim revizijama.

Drugog dana posjete održan je radni sastanak revizorskih timova, kojem je prisustvovalo rukovodstvo obje institucije, povodom paralelne revizije učinka koju Ured za reviziju provodi sa DRI Crne Gore na temu „Upravljanje rijekama“. Memorandum o saradnji potpisan je između ove dvije institucije u junu 2022. godine, te je u fokusu bio dogovor o statusu revizija i daljnjim koracima izvještavanja i prezentiranja nalaza javnosti.

S obzirom na to da ove dvije institucije učestvuju i u regionalnoj paralelnoj reviziji „Postizanje rodne ravnopravnosti i osnaživanje svih žena i djevojčica“, revizorski timovi razmijenili su korisne informacije o ranije provedenoj reviziji DRI Crne Gore o rodnoj ravnopravnosti.

Održani sastanak bio je prilika da se razmijene znanja i iskustva i unaprijede vještine u provođenju revizija učinka, te osnaži partnerski odnos dvije vrhovne revizijske institucije.

     

Sarajevo, 20. 3. 2023. godine