Vijesti i obavještenja

Saopćenje povodom imenovanja u Konsultativno savjetodavno vijeće Odbora za međunarodne računovodstvene standarde za javni sektor (IPSASB)

Zadovoljstvo nam je upoznati javnost da je Odbor za međunarodne računovodstvene standarde za javni sektor (International Public Sector Accounting Standards Board – IPSASB) imenovao za članicu Konsultativno-savjetodavnog vijeća predstavnicu Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine Miu Buljubašić, rukovoditeljicu Sektora za razvoj, metodologiju i upravljanje kvalitetom, na mandatni period od tri godine.

Cilj IPSASB-a je da služi javnom interesu razvojem visokokvalitetnih međunarodnih računovodstvenih standarda i drugih materijala za upotrebu. Ovi standardi predstavljaju mjerodavni okvir za pripremu finansijskih izvještaja subjekata javnog sektora, unapređujući njihovu dosljednost i kvalitet.

U svom radu IPSASB traži doprinos od Konsultativno-savjetodavnog vijeća koje pomaže IPSASB-u kroz proces konsultacija i daje savjete o strategiji, agendi, programu rada IPSASB-a i projektnim prioritetima; kao i tehničke savjete o projektima i o drugim pitanjima od značaja za aktivnosti IPSASB-a.

Među ostalim članovima Vijeća su predstavnici INTOSAI-ja (Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija), UN-a, Svjetske banke, kao i drugih vrhovnih revizijskih institucija.

Implementacija Međunarodnih računovodstvenih standarda za javni sektor (IPSAS-a) u Federaciji Bosne i Hercegovine jedan od ciljeva Strategije upravljanja javnim finansijama u FBiH, s rokom do 2025. godine. Budući da je ovo zahtjevan proces koji je u Federaciji BiH prolongiran, Ured za reviziju na ovo kontinuirano skreće pažnju u Izvještaju o finansijskoj reviziji Izvještaja o izvršenju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine.

Uvažavajući značaj prelaska na međunarodne računovodstvene standarde u javnom sektoru, te neposredni pristup Odboru putem članice Vijeća, u narednom periodu pozvat će se predstavnici relevantnih institucija kako bi dali doprinos u analizi stanja i uticalo na efikasnu implementaciju i primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda u javnom sektoru u BiH.

Više informacija o radu Vijeća dostupno je na: https://www.ipsasb.org/consultative-advisory-group