Vijesti i obavještenja

Saopćenje o održanom sastanku menadžmenta Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH i delegacije Državne revizorske institucije Crne Gore povodom projekta paralelne revizije učinka

U Sarajevu, 19. 7. 2022. godine, održan je sastanak Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine i Državne revizorske institucije Crne Gore povodom potpisivanja Memoranduma o saradnji za provođenje paralelne revizije učinka o temi „Upravljanja rijekama“.

Ispred Državne revizorske institucije Crne Gore prisustvovali su Milan Dabović, predsjednik Senata, senatori Nikola Kovačević i Zoran Jelić, te načelnik Sektora Vladan Perović i rukovodilac odjeljenja Željko Nedović. Ispred Ureda za reviziju sastanku su prisustvovali generalni revizor Dževad Nekić, zamjenik generalnog revizora Dragan Kolobarić, šefica Kabineta Mia Buljubašić, rukovoditeljica Sektora za reviziju učinka Aida Đozić i viša revizorka u Sektoru za reviziju učinka Ajsela Tanković.

Generalni revizor Ureda za reviziju istakao je da paralelna revizija predstavlja način razvijanja kapaciteta revizije učinka, te da je značajna prilika za jačanje kompetentnosti, profesionalnosti, održivosti i inovativnosti. Također, razmjena znanja i naučenih lekcija kroz projekte paralelne revizije širi horizonte i otvara novi pogled na djelovanje institucija javnog sektora. Važnost saradnje s vrhovnim revizijskim institucijama iz drugih zemalja u duhu je Limske deklaracije u dijelu proširivanja međunarodne razmjene iskustava, te predstavlja temelj razvoja revizijske struke i razumnu opciju za vrhovne revizijske institucije koje žele imati važnu ulogu u budućnosti.

Ubrzana degradacija životne sredine navela je vrhovne revizijske institucije da prošire svoje tradicionalne mandate, te da u provođenju revizija posebno razmotre i ekološke aspekte, u skladu sa UN-ovim ciljevima održivog razvoja.

Predsjednik Senata državne revizorske institucije Crne Gore istakao je značaj teme upravljanja rijekama, i nadu da će ova paralelna revizija rezultirati boljim upravljanjem najznačajnijeg prirodnog resursa i unapređenjem institucionalnog okvira.

Sastanak je okončan potpisivanjem Memoranduma o saradnji za provođenje paralelne revizije, kojim je predviđeno da potpisnici izvrše vlastite revizije u skladu s mandatom i ciljevima, a da se saradnja odvija u duhu povjerenja i otvorenosti.

 

Sarajevo, 20. 7. 2022. godine