Vijesti i obavještenja

Obavještenje o objavljenjim izvještajima finansijske revizije

31Ured za reviziju institucija u Federaciji BiH objavio je na svojoj internet-stranici izvještaje o finansijskoj reviziji za 2019. godinu sljedećih subjekata:

 

Red br.  

Subjekt revizije

Mišljenje
o reviziji finansijskih izvještaja o

reviziji  usklađenosti

1. Općina Kakanj S rezervom S rezervom
2. Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Pozitivno S rezervom
3. Zavod za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke Negativno S rezervom
4. Zdravstvena ustanova Lječilište „Gata“ Bihać S rezervom S rezervom
5. Ustanova iz djelokruga socijalne zaštite – Ljubuški S rezervom S rezervom
6. Gradska ljekarna Mostar S rezervom S rezervom
7. JZU „Gradske apoteke“ Tuzla S rezervom S rezervom
8. „Hrvatske pošte“ d.o.o. Mostar Pozitivno S rezervom
 

9.

Privredno društvo za proizvodnju i transport gasa „BH Gas“ d.o.o. Sarajevo  

S rezervom

 

Pozitivno

10. Hidrogradnja d.d. Sarajevo u stečaju Negativno S rezervom

 

 

Izvještajima se može pristupiti na sljedećem linku: www.vrifbih.ba.

Ostale revizije obavljaju se u skladu s Planom revizija za 2019/2020. godinu. Izvještaji će biti objavljeni sukcesivno, sa konačnim rokom do 30. 9. 2020. godine.