Vijesti i obavještenja

Obavještenje o objavljenim izvještajima finansijske revizije

Ured za reviziju institucija u FBiH je na svojoj internet-stranici objavio izvještaje o finansijskoj reviziji sljedećih subjekata:

R.br. Subjekt revizije Mišljenje o reviziji finansijskih izvještaja Mišljenje o reviziji usklađenosti Broj datih preporuka
1. Federalna uprava civilne zaštite Pozitivno S rezervom 21
2. Federalni zavod za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje Suzdržano S rezervom 25
3. Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine Pozitivno S rezervom 11
4. Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine S rezervom Pozitivno 12
5. Zeničko-dobojski kanton S rezervom S rezervom 26
6. Općina Lukavac S rezervom S rezervom 18
7. Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona Pozitivno S rezervom 24
8. Javno poduzeće „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ d.d. Mostar Negativno S rezervom 13
9. Tvornica transportnih uređaja energetik d.o.o. Tuzla S rezervom S rezervom 9

Izvještajima se može pristupiti na sljedećem linku: www.vrifbih.ba.

 

 

Sarajevo, 11. 8. 2021. godine