Vijesti i obavještenja

Obavještenje o objavljenim izvještajima finansijske revizije

Ured za reviziju institucija u Federaciji BiH objavio je na svojoj internet-stranici izvještaje o finansijskoj reviziji za 2019. godinu sljedećih subjekata:

 

 

 

Red br.

 

 

Subjekt revizije

Mišljenje
o reviziji finansijskih izvještaja o

reviziji  usklađenosti

1. Kanton Sarajevo S rezervom S rezervom
2. Srednjobosanski kanton S rezervom S rezervom
3. Županija Zapadnohercegovačka S rezervom S rezervom
4. Općina Kiseljak S rezervom S rezervom
5. Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Negativno S rezervom
6. Direkcija za puteve Kantona Sarajevo S rezervom S rezervom
7. JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Pozitivno S rezervom
8. JP „Hrvatske telekomunikacije d.d.“ Mostar Pozitivno S rezervom
9. Dioničko društvo „BH Telecom“ Sarajevo Pozitivno S rezervom
10. Dioničko društvo Rudnik soli „Tuzla“ d.d. Tuzla S rezervom S rezervom
11. Javno preduzeće „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo S rezervom S rezervom

 

 

 

Ovo je posljednja grupa objavljenih izvještaja o finansijskoj reviziji u skladu sa Planom revizija za 2019/2020. godinu.

Izvještajima se može pristupiti na sljedećem linku: www.vrifbih.ba.