Vijesti i obavještenja

Obavještenje o objavljenim izvještajima finansijske revizije

Ured za reviziju institucija u FBiH je na svojoj internet-stranici objavio izvještaje o finansijskoj reviziji sljedećih subjekata:

 

 

R.br.

 

Subjekat

Dato mišljenje

 

Broj datih preporuka

o finansijskim izvještajima o usklađenosti sa zakonskim propisima
1. Federalni zavod za zapošljavanje S rezervom S rezervom 23
2. Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo Pozitivno S rezervom 18
3. Grad Tuzla Pozitivno S rezervom 10
4. Općina Bosanska Krupa S rezervom S rezervom 10
5. Općina Maglaj S rezervom S rezervom 15
6. Općina Sanski Most Negativno S rezervom 19
7. Općina Tešanj S rezervom S rezervom 13
8. Javno preduzeće „Elektroprivreda BIH“ d.d. Sarajevo Negativno S rezervom 14
9. Poslovni sustav „VITEZIT“ d.o.o. Vitez  -u stečaju Suzdržano Negativno 13

 

Izvještajima se može pristupiti na sljedećem linku: www.vrifbih.ba.

 

Sarajevo, 1. 10. 2021. godine