Istaknuto

Najznačajniji nalazi i preporuke iz oblasti javnih nabavki u izvještajima o finansijskoj reviziji za 2022. godinu.

Ured za reviziju institucija u FBiH je na svojoj internet-stranici objavio tematsku publikaciju pod nazivom „Najznačajniji nalazi i preporuke iz oblasti javnih nabavki u izvještajima o finansijskoj reviziji za 2022. godinu“.

Publikacija rezimira najznačajnije nalaze koji su uticali na data mišljenja o usklađenosti u finansijskim revizijama 2022. godine i preporuke koje su date u cilju otklanjanja utvrđenih nepravilnosti i jačanja sistema internih kontrola.

Publikaciju možete pročitati ovdje.