Federalna TV – Dnevnik 2, 28. 12. 2020. godine

TV Sarajevo – Dnevnik, 28. 12. 2020. godine

O kanal - Biznis magazin „Kapital“ 22.11. 2020. godine

Dnevnik 2 BHRT- 5. 10. 2020. godine: Ured za reviziju objavio 89 izvještaja finansijske revizije za 2019. godinu, počela javna saslušanja rukovodilaca institucija kod kojih je pronađeno nezakonito postupanje

Generalni revizor za TVSA: Parlament FBiH već dvije godine ne razmatra revizorske izvještaje niti je formirao komisiju 9. 6. 2020

Revizori utvrdili 250 miliona KM netransparentno potrošenog novca 8. 6. 2020

Deset godina se čeka usvajanje zakona za zaštitu šuma u FBiH 11. 1. 2020