Konkursi, Vijesti i obavještenja

Konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u Uredu za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine, 20. 5. 2024. godine.

Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine je 20. 5. 2024. godine raspisao Konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta. Cjelovit tekst Konkursa dostupan je ovdje.