Konkursi, Vijesti i obavještenja

Konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u Uredu za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine, 13. 11. 2023. god.

Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine je 13. 11. 2023. godine raspisao Konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta. Cjelovit tekst Konkursa dostupan je ovdje.